Vacature Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon in Brielle

Vertrouwenspersoon

  • Jaarkalender

 • 21 dec

  25 dec

  10 jan

  17 jan

  MR vergadering

  22 jan

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: "de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)". Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de scholen van Onderwijsgroep EduMare en is te vinden op de website van de stichting.

Interne contactpersoon op de school

De school heeft één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon maakt deel uit van de schoolorganisatie en heeft naast de taak tot verwijzen ook hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken.

is de interne contactpersoon van de Sint Leonardusschool. Zij is bereikbaar op T: of E:

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen op de Sint Leonardusschool zijn en Samantha van Noord .

Zij zijn bereikbaar op E:

Externe vertrouwenspersoon

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Marjon ten Heggeler is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare . Zij is bereikbaar op T: of E:.

Landelijke Klachtencommissie
De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs.

Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 - 111 3111

Bevoegd gezag:
Stichting Onderwijsgroep EduMare

Postadres:
Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek
T: E:

 • St. Leonardusschool
 • Gooteplein 2
 • 3232 DA Brielle
 • T
 • E


Functie:vertrouwenspersoon
Startdatum:07-12-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Sint Leonardusschool via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Westvoornekrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de westvoornekrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Westvoorne
 2. Vertrouwenspersoon Sint Leonardusschool 07-12-2023

Bekijk ook andere vacatures